“Voda je jedna od najistraženijih supstanci, ali još uvek je najmanje shvaćena... Ništa nije kompleksno kao njeno ponašanje.”

John Emsley, hemičar