Kremanska voda

Kremna su najstarije mesto Zapadne Srbije, naseljeno više od sedam hiljada godina, od ilirskih bezimenih plemena pa sve do danas.

Smeštena na idealnoj nadmorskoj visini
za oporavak od 800m u okruženju borove šume,
Kremna su od davnina bila jedina priznata vazdušna banja.

U Kremni su se još grčki sportisti pripremali za Olimpijade.

Stotinama godina, za vreme Nemanjića i Osmanlija,
Kremna je bila jedino turističko mesto Zapadne Srbije.

O kvalitetu vode govore i brojne banje u Kremni i okolini.

Naša voda – osnovne karakteristike

Izvorište

Izvorište Kremanske vode u neposrednoj blizini Nacionalnog parka Tara što garantuje potpuno čistu i nezagađenu prirodu

Prirodna

Kremanska je prirodna voda koja zadržava svoj prirodni sastav

Čista

Kremanska voda izvire na 822m nadmorske visine i u predelu čiste prirode

pH 9.2+

Visokoalkalna voda Kremanska u sebi ima više [OH-] jona, što dovodi do veće raspoloživosti kiseonika u krvi

Mg++

Kremanska voda sadrži 126 mg magnezijuma u 2l, tj. 30% ukupnih dnevnih potreba za magnezijumom

Nizak Na

Preporučljivo je da voda sadrži ispod 50 mg/l natrijuma, a naša voda ga sadrži samo 17,8 mg/l

“Voda je jedna od najistraženijih supstanci, ali još uvek je najmanje shvaćena... Ništa nije kompleksno kao njeno ponašanje.”

Naši proizvodi

Kremanska voda dostupna je u sledećim pakovanjima:

0.5l (u paketu 12 komada)
2l (u paketu 6 komada)
6l

Zašto birati Kremansku vodu?

Gde kupiti Kremansku vodu?